UDG

Campus de Salt

UDG UDG

Campus de Salt

Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva

2022 - 2023

Presentació

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) és un centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG).
Aquesta Escola Universitària, per la naturalesa dels seus estudis (imparteix els Graus en Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport – CAFE) i pel seu tarannà, té un fort compromís amb el món de la salut i l’esport i, per tant, amb la recerca i la transferència de coneixement en aquest àmbit.
A més de la formació de grau, EUSES ofereix el Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva (màster oficial) que dona la possibilitat de continuar amb els seus estudis tant als estudiants de Fisioteràpia com als de CAFE.

Els factors de risc de lesió i la mateixa incidència lesiva en l’esport són cada vegada més importants. Cal tenir en compte també que en l’àmbit laboral hi ha molta gent que pateix una lesió i no rep l’atenció especialitzada necessària per poder recuperar les capacitats prèvies a aquesta lesió. Amb aquest màster es pretén oferir una formació específica per a l’exercici professional en l’àmbit de la readaptació esportiva postlesió, centrada en el desenvolupament de plans de prevenció, propostes de readaptació en lesions específiques, valoració i control del procés; així com la iniciació en tasques investigadores en aquest àmbit de la readaptació.
Tot i no ser un objectiu central del màster, els coneixements adquirits també es poden aplicar a la readaptació laboral.

Després de 8 edicions de recorregut i evolució formativa segons l’experiència acadèmica acumulada, el Màster en Readaptació a la Activitat Física i la Competició Esportiva passa de ser un títol propi de la UdG a esdevenir un màster oficial. El màster integra el FCBarcelona (FCB) a la seva relació de col·laboradors garantint l’impuls formatiu i professionalitzador.

Gràcies a l’acord entre EUSES i el FCBarcelona, mitjançant el FCB Innovation Hub, el màster incorpora professionals capdavanters del Barça en matèria de readaptació esportiva. La relació entre les parts comporta la participació de professionals especialitzats del Club al màster, així com visites puntuals i convidats.

Sol·licita informació

 

Amb la col·laboració de:

Objectius

 • Formar l’estudiant en les ciències de l’esport orientades a entendre el procés de readaptació d’un esportista lesionat.
 • Proporcionar les diferents vessants del coneixement teòric i pràctic per poder desenvolupar de manera completa el procés de readaptació d’un esportista.
 • Formar l’estudiant en la capacitat de cerca i anàlisi de les bases de dades vinculades a les ciències de l’esport.
 • Reflexionar críticament sobre el coneixement relacionat amb la readaptació a la competició d’un esportista.
 • Tenir capacitat per dur a terme una revisió bibliogràfica relacionada amb l’actualització del procés de readaptació i redactar un projecte que hi estigui vinculat.
 • Reconèixer els diferents mecanismes lesius en l’esport.
 • Conèixer les característiques d’una lesió en relació amb el seu entorn lesiu, la seva incidència i la seva gravetat.
 • Conèixer i identificar els factors de risc existents en la readaptació a la competició.
 • Entendre des del punt de vista socioafectiu el procés lesiu d’un esportista i tenir-lo en compte a l’hora d’interactuar-hi.
 • Tenir capacitat d’entendre, valorar i controlar el procés de readaptació mitjançant variables de diferents sistemes de valoració.
 • Analitzar les particularitats de cada lesió i de les diferents modalitats esportives en la construcció d’un model de readaptació esportiva.
 • Saber planificar i programar un model de readaptació esportiva per a un àmbit determinat.
 • Tenir capacitat per executar des del punt de vista tècnic i pràctic el procés de readaptació a la com-petició esportiva i a l’activitat física orientada a la salut.
 • Prevenir lesions en l’activitat física i l’esport.

A qui va dirigit

Llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, fisioterapeutes o metges que vulguin especialitzar-se en una àrea emergent com és la readaptació a la competició esportiva o l’activitat física relacionada amb la salut.

Després de 8 edicions de recorregut i evolució formativa segons l’experiència acadèmica acumulada en el màster propi, el Màster Oficial en Readaptació a la Activitat Física i la Competició Esportiva integra el FCBarcelona a la seva relació de col·laboradors per garantir l’impuls formatiu i professionalitzador.

Requisits d'admissió i places

Titulats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i / o Fisioteràpia i / o Medicina segons el seu expedient acadèmic i currículum, en cas que la demanda de places superi l’oferta fixada (45 alumnes).

Els criteris de selecció quedaran establerts amb la següent estructura:

1.- Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d’origen.
2.- Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d’altra formació complementària en camps afins als continguts del Màster.
3.- Experiència laboral en els àmbits temàtics del Màster amb certificació de l’empresa on constin el temps i les tasques desenvolupades. Experiència en el terreny de la investigació concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del Màster.
4.- Sol·licitud motivada amb cartes de recomanació, si escau.
5.- Entrevista amb el director del Màster.

Guia d’accés a màsters.

Programa

 1. Fonaments de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva
 2. Patologia, fisiopatologia i mecanisme lesiu
 3. Incidència lesiva i factors de risc de lesió
 4. Psicologia en l’esportista en procés de recuperació
 5. Valoració i control del procés de readaptació
 6. Planificació i programació
 7. Aplicació de la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva
 8. Bases metodològiques aplicades a la investigació
 9. Metodologia aplicada a la readaptació
 10. Treball final de màster

Metodologia i sistema d'avaluació

A cada matèria s’especifica, en funció dels resultats d’aprenentatge, les metodologies susceptibles de ser utilitzades per al procés d’ensenyament-aprenentatge d’entre les següents:

 • Sessió Magistral
 • Seminaris
 • Debats
 • Presentacions / exposicions
 • Pràctiques de camp / sortides
 • Supòsits pràctics / estudis de casos
 • Treballs
 • Resolució de problemes, exercicis
 • Pràctiques a través de TIC
 • Atenció personalitzada
 • Estudis previs i revisió bibliogràfica
 • Disseny i elaboració del Treball Final de Màster (TFM)

També a cada matèria s’especifica, en funció dels resultats d’aprenentatge, els instruments susceptibles de ser utilitzats per al procés d’avaluació d’entre els següents:

 • Proves objectives de tipus test
 • Proves mixtes (de desenvolupament, curtes i / o test)
 • Proves pràctiques
 • Proves Orals
 • Treballs
 • Pràctiques i proves a través de TIC
 • Treball Final de Màster (TFM)
 • Presentació i defensa del TFM

Professorat

DIRECCIÓ:

 • Ernest Esteve. Director del Grau en Fisioteràpia d’EUSES Campus de Salt, centre adscrit a la UdG. Doctor en Fisioteràpia. Llicenciat en Educació Física. Màster en Alt Rendiment Esportiu i Màster en Evidència Científica en Fisioteràpia. Dirigeix el centre de fisioteràpia i entrenament esportiu SPORTCLÍNIC a Girona.

 

PROFESSORAT:

 • Eduard Alentorn. Doctor en Medicina. Llicenciat en Medicina i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a l’Hospital Quirón Salut (equip Dr. Cugat).
 • Albert Altarriba. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Preparador físic i readaptador postlesió especialitzat en futbol. Professor del Grau de Ciències de l’Esport de la Universitat de Vic.
 • Juanjo Brau. Fisioterapeuta. Àrea de Fisioteràpia i Readaptació del primer equip del FC Barcelona.
 • Jaime Fernández. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universidad de León. Àrea de Docència i Investigació de la RFET.
 • Joan Forcades. Llicenciat en Educació Física. Preparador físic de Rafael Nadal.
 • Eduard García. Llicenciat en Educació Física. Màster Oficial en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (INFEC de Barcelona, Universitat de Barcelona).
 • Oliver Gonzalo. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Professor de la Universidad San Jorge (Zaragoza). Preparador físic del primer equip del Tecnyconta Zaragoza (lliga ACB) i preparador físic de la Selecció Espanyola de Bàsquet U-17.
 • Gabriel Gual. Doctor en Fisioteràpia. Readaptador esportiu. Professor associat a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. Fisioterapeuta especialitzat en l’activitat física i l’esport.
 • Àlex Latinjak. Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Lecturer in Sport and Exercise Psychology – University of Suffolk.
 • Víctor Moreno. Doctor en Fisioteràpia (programa Psicologia de la Salut). Màster en Readaptació i Prevenció de Lesions Esportives en el Futbol (Universidad de Castilla-la Mancha, COE i RFEE). Professor de la Universidad Miguel Hernández.
 • David Rodríguez. Doctor en Educació Física. Professor de la Universitat de las Palmas de Gran Canaria.
 • Lluís Sala. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva. Readaptador físic del primer equip del Girona FC.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, tot garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Durada, calendari i horari

60 ECTS* (280 h presencials).
*1 ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials i de treball personal).

Del 30 de setembre de 2022 al 14 de setembre de 2023.

Horari: divendres de 16 a 21 h, dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 21 h, i diumenge de 9 a 14 h.

Sessions presencials:

Defensa Treball Final de Màster: setmana del 4 de setembre de 2023.

Nota: en el cas que no es poguessin realitzar les classes presencials en les dates previstes per motius aliens a l’organització, el màster està preparat per poder continuar les classes amb normalitat a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual de la UdG.
Les classes pràctiques es tornarien a programar, i si finalment no fos possible fer-les, igual que les classes presencials, es realitzarien a través de videoconferència (mitjançant la utilització de diferents plataformes) i amb el suport de l’aula de docència virtual de la UdG.

Preinscripció i matrícula

Preinscripció: https://gacad.udg.edu/preinscripcions/ca. En cas de tenir algun dubte les persones interessades poden escriure un correu electrònic a master-readaptacion@euses.cat.

Documentació a presentar per a la preinscripció (PDF):

 1. Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada.
 2. Formació acadèmica o professional complementària, si n’hi ha. Certificacions o títols d’altra formació complementària en camps afins als continguts del Màster.
 3. Experiència laboral en els àmbits temàtics del Màster amb certificació de l’empresa on constin el temps i les tasques desenvolupades si n’hi ha. Experiència en el terreny de la investigació concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del Màster si n’hi ha.
 4. Sol·licitud motivada amb cartes de recomanació, si escau.

Guia d’accés a màsters.

Preu i finançament

6.457 €

A aquest preu cal afegir les següents taxes de la UdG:

 • Gestió d’expedient (69,80 €)
 • Serveis docents i administratius en línia (70 €)

Consulteu aquí les beques i ajuts de màster.

Barça Innovation Hub

Després de 8 edicions de recorregut i evolució formativa segons l’experiència acadèmica acumulada en el màster propi, el Màster Oficial en Readaptació a la Activitat Física i la Competició Esportiva integra el FCBarcelona a la seva relació de col·laboradors per garantir l’impuls formatiu i professionalitzador.

Gràcies a l’acord entre EUSES i el FCBarcelona, mitjançant el FCB Innovation Hub, el màster incorpora professionals capdavanters del Barça en matèria de readaptació esportiva. La relació entre les parts comporta la participació de professionals especialitzats del Club al màster, així com visites puntuals i convidats.

Els estudiants del màster i el seu futur professional fan un salt de qualitat amb la incorporació del FCBarcelona com a partner d’aquest programa acadèmic oficial ja que el conveni entre les parts inclou, també, la celebració de sessions formatives a les instal·lacions del Club.

 

 

FITXA TÈCNICA Nom de l'estudi | Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva
Branca de coneixement | Ciències de la Salut
Durada | 1 any
ECTS | 60 / 280 hores presencials
Títol a què dona dret | Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva per la Universitat de Girona
Idioma | Espanyol
Lloc de realització | EUSES (Escola Universitària de la Salut i l’Esport) – Francesc Macià, 65, 17190, Salt (Girona)
Preu | 6.596,80 €
Places | 45
Vols més informació?

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
Vols més informació?

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Salt
Carrer Francesc Macià, 65. 17190 Salt (Girona)
T. 972 405 130 - F. 972 400 781
info@euses.cat
© 2022 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?