UDG

Campus de Salt

UDG UDG

Campus de Salt

Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

2023 - 2024

El cicle

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Vinculació a l’EUSES i a les metodologies docents innovadores de la universitat.

Més de 150 convenis de pràctiques en el sector de l’activitat física i de l’esport.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen alguns dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova

Objectius

La formació de l’estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva es caracteritza per donar resposta a:

 • Relacionar de forma coherent els diferents elements i factors d’un projecte d’animació socioesportiva, valorant-ne les dades socioeconòmiques, fisicogeogràfiques, culturals i esportivorecreatives, entre d’altres, per elaborar projectes d’animació socioesportiva.
 • Proposar actuacions en l’àmbit socioesportiu que repercuteixin en la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, caracteritzant els col·lectius destinataris i incorporant els avenços del sector per elaborar projectes d’animació socioesportiva.
 • Determinar els instruments i les seqüències d’aplicació en l’avaluació dels projectes d’animació socioesportiva, utilitzant les tecnologies de la informació en el tractament de les variables, per desenvolupar i registrar el pla d’avaluació.
 • Seqüenciar les actuacions que s’han de realitzar en la posada en marxa d’un projecte, especificant-ne els recursos necessaris i la forma d’obtenció, per gestionar la posada en marxa del projecte d’animació socioesportiva.
 • Organitzar els recursos humans i materials disponibles, preveient accions per a la promoció, desenvolupament i supervisió, per gestionar la posada en marxa del projecte d’animació socioesportiva.
 • Disposar els espais, els equips i els materials de les activitats, aplicant criteris d’optimització en la seva utilització, per assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per a la realització de les activitats.
 • Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d’acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per garantir entorns segurs.

Mòduls

MP01. Valoració de la condició física i intervenció en accidents (132 hores)
MP02. Dinamització grupal (132 hores)
MP03. Planificació de l’animació socioesportiva (66 hores)
MP04. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives (99 hores)
MP05. Activitats fisicoesportives individuals (132 hores)
MP06. Activitats d’oci i temps lliure (165 hores)
MP07. Activitats fisicoesportives d’implements (99 hores)
MP08. Activitats fisicoesportives d’equip (99 hores)
MP09. Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística (99 hores)
MP10. Activitats físic-esportives per a la inclusió social (66 hores)
MP11. Formació i orientació laboral (66 hores)
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
MP13. Anglès tècnic (99 hores)
MP14. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva (297 hores)
MP15. Formació en centres de treball (383 hores)

Sortides professionals

En quins àmbits podria treballar com a Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
 • Animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu.
 • Animador o animadora d’activitats d’inclusió socioesportiva.
 • Animador o animadora de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.
 • Animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • Coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
 • Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Director o directora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
 • Cap de departament d’animació turística.
 • Cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
 • Promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
 • Monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
 • Monitor o monitora de temps lliure.
 
 

 

 

I si vull continuar estudiant?

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Uns estudis molt relacionats, són per exemple:

 • Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Grau en Fisioteràpia
 • Grau en Nutrició Humana i dietètica
 • Grau en Mestre en Educació Infantil / Primària

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats aquí.

Preinscripcions

Preinscripcions: del 20 de febrer al 30 de juny del 2023
Matrícules: pendents dates oficials del Departament d’Ensenyament.

Us recordem que la reserva de plaça només s’entendrà efectuada un cop s’hagi validat la realització del pagament de 315,00 € que cal fer al número de compte que trobareu especificat a l’últim apartat del formulari de preinscripció. És molt important que en el moment de fer la transferència feu constar el nom i cognoms de l’estudiant i el nom del cicle formatiu al qual es preinscriu.

La confirmació de plaça, que s’efectuarà via mail, serà comunicada a partir de la data de finalització del termini de preinscripció (30 juny), sobre la base de la data de preinscripció i pagament i atenent als criteris exposats anteriorment. S’exceptuen els alumnes situats en tercera preferència d’admissió a grau superior, els quals rebran la confirmació de plaça l’última setmana de juliol.

Podeu fer-ho a través d’aquest enllaç:

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Per a les matrícules, ens podeu contactar a través de:

FITXA TÈCNICA Nom de l'estudi | Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva
Nivell | Formació Professional de Grau Superior
Durada | 2.000 hores (2 cursos)
Formació en el centre educatiu | 1.617 hores
Formació en centres de treball | 383 hores
Lloc | Centre Garbí (C/Francesc Macià, 65 - 17190 Salt-Girona)
Vols més informació?


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
Vols més informació?


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Salt
Carrer Francesc Macià, 65. 17190 Salt (Girona)
T. 972 405 130 - F. 972 400 781
info@euses.cat
© 2023 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?