UDG

Campus de Salt

UDG UDG

Campus de Salt

Doble titulació CAFE + Fisioteràpia

2023 - 2024

El grau

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia d’EUSES-UdG té com a objectiu que els estudiants adquireixin, mitjançant una preparació metodològica i tècnica avantguardista, totes les competències necessàries per a descriure, identificar, desenvolupar i tractar els programes propis d’aquestes dues titulacions, a fi de contribuir al manteniment i millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

A EUSES s’implementen metodologies d’aprenentatge innovadores, learning by doing (aprendre fent) o metodologies d’aprenentatge servei (ApS), que permeten a l’estudiant, mitjançant la pràctica d’habilitats professionals en entorns i situacions reals d’aprenentatge, adquirir habilitats professionals i desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals.

EUSES, mitjançant professorat en actiu, ofereix: realització de classes amb grups reduïts; acompanyament individual en els aspectes acadèmics, professionals i personals dels estudiants; realització de pràctiques curriculars i extracurriculars en centres de referència; i estades a universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat, que permeten que el futur titulat adquireixi un perfil professional integral i competitiu.

Pla d'estudis

Estructura general

Curs Formació bàsica Assignatures obligatòries Assignatures optatives Pràctiques externes Treball fi de grau Total

1r

44

42

86

2n

36

44

80

3r

85

85

4t

53

6

12

71

8

30

24

62

Total

80

224

14

42

24

384

Primer curs (86 crèdits)

Durada Codi Títol Crèdits Tipus

1r semestre

3159G02001

Anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02005

Psicologia aplicada a l’activitat física i l’esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02010

Història i fonaments socio-culturals de l’AF i l’esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02011

Joc i habilitats motrius bàsiques

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02014

Esports individuals

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01005

Bioquímica

6

Bàsica

1r semestre

3159G01032

Valoració en Fisioteràpia

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02002

Fisiologia de l’exercici I

8

Bàsica

2n semestre

3159G02006

Desenvolupament motor i iniciació esportiva

6

Bàsica

2n semestre

3159G02012

Dansa i expressió corporal

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02016

Esports d’adversari

12

Obligatòria

2n semestre

3159G01031

Fonaments de Fisioteràpia

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01047

Anatomia 2

6

Bàsica

 

 

Vegeu la descripció de cada assignatura a la Guia de matrícula (web de la UdG)

Segon curs (80 crèdits)

Durada Codi Títol Crèdits Tipus

Anual

3159G02017

Esports d’equip I

12

Bàsica

1r semestre

3159G02003

Fisiologia de l’exercici II

6

Bàsica

1r semestre

3159G02004

Kinesiologia i biomecànica del moviment

6

Bàsica

1r semestre

3159G02008

Principis didàctics de l’activitat física i l’esport

6

Bàsica

1r semestre

3159G02019

Teoria de l’entrenament I

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01008

Massoteràpia

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01017

Patologia Traumatológica

4

Obligatòria

2n semestre

3159G02007

Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l’AF

6

Bàsica

2n semestre

3159G02009

Programació de l’ensenyament en el sistema educatiu

6

Bàsica

2n semestre

3159G02026

Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02030

Disseny, intervenció i avaluació en l’educació física i l’esport

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01030

Llengua Moderna

6

Bàsica

2n semestre

3159G01011

Teràpia Manual

4

Obligatòria

 

Vegeu la descripció de cada assignatura a la Guia de matrícula (web de la UdG)

Tercer curs (85 crèdits)

Durada Codi Títol Crèdits Tipus

Anual

3159G02018

Esports d’equip II

12

Obligatòria

1r semestre

3159G02020

Teoria de l’entrenament II

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02022

Prescripció d’exercici físic per a la salut

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02009

Bases econòmico-financeres i de contractació

6

Obligatòria

1r semestre

3159G02031

Activitat física i esport per a persones amb alguna discapacitat

6

Obligatòria

1r semestre

3159G01016

Afeccions Medicoquirúrgiques

4

Obligatòria

1r semestre

3159G01015

Articulació Temporo-Mandibular

3

Obligatòria

1r semestre

3159G01020

Patologia Cardiorespiratòria

3

Obligatòria

1r semestre

3159G01019

Patologia en Neurologia

4

Obligatòria

2n semestre

3159G02013

Activitat física a la natura

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02015

Esports aquàtics

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02024

Primers auxilis

6

Obligatòria

2n semestre

3159G02028

Instal·lacions esportives

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01034

Cinesiteràpia

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01010

Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l’Aparell Locomotor

5

Obligatòria

Vegeu la descripció de cada assignatura a la Guia de matrícula (web de la UdG)

Quart curs (71 crèdits)

Durada Codi Títol Crèdits Tipus

1n semestre

3159G02021

Teoria de l’entrenament III

6

Obligatòria

1n semestre

3159G02023

Nutrició i ajudes ergogèniques

6

Obligatòria

1n semestre

3159G02025

Mitjans i mètodes de recuperació

6

Obligatòria

1n semestre

3159G02029

Recreació, oci i turisme

6

Obligatòria

1n semestre

3159G01013

Fisioteràpia en Neurologia

4

Obligatòria

1n semestre

3159G01044

Tècniques fisioterapèutiques i esport

6

Optativa

1n semestre

3159G01045

Prevenció de riscos laborals

6

Optativa

1n semestre

3159G01042

Reeducació postural i del moviment – RPM

6

Optativa

2n semestre

3159G02036

Pràctiques externes

12

Pràctiques

externes

2n semestre

3159G01009

Aplicació d’Agents Físics

6

Obligatòria

2n semestre

3159G01012

Cadenes Musculars

3

Obligatòria

2n semestre

3159G01035

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques

10

Obligatòria

2n semestre

3159G01014

Fisioteràpia Respiratòria i Rehabilitació Cardiopulmonar

3

Obligatòria

2n semestre

3159G01021

Patologia en Reumatologia

3

Obligatòria

Vegeu la descripció de cada assignatura a la Guia de matrícula (web de la UdG)

Cinquè curs (62 crèdits)

Durada Codi Títol Crèdits Tipus

2r semestre

3159G01028

Ortesis i Pròtesis

4

Optativa

2r semestre

3159G01048

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia

6

Optativa

2r semestre

3159G01050

Fisioteràpia viscerosomàtica

6

Optativa

2r semestre

3159G01051

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportives

6

Optativa

2n semestre

3159G01052

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l’envelliment

6

Optativa

2n semestre

3159G01053

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica

6

Optativa

2n semestre

3159G01054

Salut digital aplicada a la fisioteràpia

3

Optativa

2n semestre

3159G01055

Fisioteràpia vestibular: valoració i tractament del vertigen i la inestabilitat

3

Optativa

Anual

3159G01039

Practicum II

30

Pràctiques Externes

2r semestre

3159G02037

Treball final de grau

12

Treball final de grau

2r semestre

3159G01041

Treball Fi de Grau

12

Treball final de grau

Vegeu la descripció de cada assignatura a la Guia de matrícula (web de la UdG)

Sortides professionals

En quins àmbits podria treballar com a graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) i Fisioteràpia, a partir, doncs, d'una doble titulació?

Els graduats en aquesta doble titulació, com a professionals de l’esport i la salut, disposen d’un ampli ventall d’àmbits on exercir professionalment:

 • Salut: en les branques de traumatologia, pediatria, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia o ergonomia, en la prevenció i recuperació de la salut mitjançant l’activitat física i l’esport, la gestió de la readaptació funcional, etc. En aquest sentit, a partir de la titulació en Fisioteràpia, l’estudiant també pot exercir de forma autònoma o integrat en equips multidisciplinaris en clíniques, centres d’atenció primària o hospitals
 • Docència en educació física (es requereix realitzar el màster de formació del professorat d’ESO, Batxillerat i Formació professional)
 • Direcció esportiva
 • Entrenament esportiu
 • Readaptació esportiva
 • Activitat física i salut
 • Lleure i recreació
 • Gestió esportiva

Requisits d'accés

Proves d’accés a l’universitat (PAU)

Accés per als estudiants provinents de batxillerat amb PAU.

Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no són un requeriment per accedir a aquest doble grau.

Cicles formatius superiors (CFGS)

MG25

MG40

MG45

Des d'estudis cursats a l'estranger

FITXA TÈCNICA Nom de l’estudi | Doble Titulació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia
Branca de coneixement | Ciències de la Salut
Durada | 5 anys
ECTS | 384
Títol a què dona dret | Graduat/da en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Vols més informació?


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
Vols més informació?


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Salt
Carrer Francesc Macià, 65. 17190 Salt (Girona)
T. 972 405 130 - F. 972 400 781
info@euses.cat
© 2023 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?