UDG

Campus de Salt

UDG UDG

Campus de Salt

Campus de Salt > Matrícula doble titulació CAFE + Fisioteràpia 2021-2022. 1r curs

Matrícula doble titulació CAFE + Fisioteràpia 2021-2022. 1r curs

Benvinguts/des a EUSES!

A continuació us facilitem tota la informació necessària per formalitzar la matrícula de primer curs de doble titulació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia. Aquest correu complementa el que heu rebut per part de la Universitat de Girona.

Els tràmits de matriculació es realitzaran el dia i hora assignats en el correu electrònic de benvinguda. L’estudiant haurà de portar els documents signats originals el primer dia que tingui classe presencial i el centre recollirà la documentació a l’aula.

A l’apartat final de documentació podreu descarregar el document Matrícula doble titulació CAFE i Fisioteràpia 2021-2022 on s’indica la documentació que s’ha de presentar i el procediment de matrícula.

ASPECTES ECONÒMICS:

1. A l’apartat final de documentació incloem 2 liquidacions:

1.1. Alumnes procedents de batxillerat.
1.2. Alumnes procedents del CFGS en Ensenyament i Animació Socioesportiva i el CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives: han de matricular 92 ECTS perquè tenen 12 ECTS reconeguts del cicle formatiu. Els estudiants que provenen dels CFGS en Condicionament Físic no tenen convalidacions amb els estudis de grau en CAFE.

En tots 2 casos cal fer un ingrés o una transferència de 3.000 € el mateix dia de la matrícula (el justificant de la transferència realitzada s’haurà d’entregar el primer dia de classe). El número de compte és:

ES67 0182 7435 0402 0155 7072

El beneficiari és EUSES i heu de fer constar el nom de l’alumne i que és la “matrícula de 1r de doble titulació”.

La resta de l’import es pagarà per domiciliació bancària en 6 pagaments fraccionats de setembre a febrer. Per realitzar aquests pagaments necessitaríem, ens portéssiu degudament emplenat i segellat per la vostra entitat financera (en lloc d’aquest segell es pot adjuntar un rebut de l’entitat on consti el número de compte i el titular)  l’“Ordre de domiciliació EUSES” que també trobareu a l’apartat final de documentació.

EN CAS DE NECESSITAR O VOLER PAGAR MENSUALMENT L’IMPORT DE LA MATRÍCULA és responsabilitat de l’alumne/a contractar el crèdit amb l’entitat financera que respongui millor als seus interessos.

2. La part de la UdG es domicilia en el moment de la matrícula i es pot fraccionar en 2 o 3 rebuts en funció de l’import. La informació sobre les dates de cobrament les podreu trobar [aquí]. Cal que ens porteu degudament emplenat el document “Comunicació modificació dades bancàries” (a l’apartat de documentació final) i fotocòpia del DNI del titular del compte en el cas que l’alumne no ho sigui.

BECA:

1. Respecte a la convocatòria de beques podeu trobar informació [aquí].

2. Si demaneu beca després de matricular-vos, la UdG us cobrarà el preu públic en un primer moment i, si se us concedeix la beca, us retornarà els diners posteriorment.

ASPECTES ACADÈMICS:

1. En arxius adjunts disposeu del calendari acadèmic i dels horaris de la doble titulació. Les classes s’iniciaran el dilluns 13 de setembre de 2021.

2. També haureu de presentar els següents documents degudament omplerts i signats el primer dia de classe: “Annex Covid-19“, “Consentiment gravació EUSES Salt” i “Autorització de cessió de drets d’imatge” (apartat de documentació).

 

SERVEIS A L’ALUMNAT:

1. Àrea d’Inclusió

La Universitat de Girona disposa de l’Àrea d’Inclusió, per l’estudiantat que:

És important que us poseu en contacte per poder gestionar les possibles adaptacions o necessitats que tingueu a: Montse Castro Belmonte: inclusio@udg.edu tel: 972419647 / 630589617 (també per WhatsApp).

2. Aparcament de l’EUSES

EUSES disposa d’un control d’accés a l’aparcament consistent en la instal·lació d’una barrera i lector automàtic de matrícules que permet accedir a l’aparcament només a aquells usuaris registrats. Tots els estudiants, PAS i PDI hauran de registrar el seu vehicle i matrícula per poder accedir al recinte.

Informar-vos que les motocicletes i bicicletes queden excloses del control d’accés i podran accedir a l’aparcament pel lateral de la barrera.

Com has de tramitar l’acreditació i registre del vehicle?

 

IMPORTANT. Els usuaris sense compte de correu Google, han d’omplir el formulari i a continuació enviar un email a acreditacioparquing@euses.cat adjuntant una fotografia del cotxe on es vegi la matrícula, i els documents del vehicle on es pugui veure el propietari d’aquest.

A) Usuaris amb compte de correu Google (Gmail): Omplir formulari i adjuntar les fotografies sol·licitades
-Formulari alta vehicles (usuaris amb compte Gmail)

B) Usuaris sense compte de correu Google (Icloud, Outlook, etc): Omplir formulari i enviar les fotografies a acreditacioparquing@euses.cat
-Formulari alta vehicles (usuaris sense compte Gmail)

Finalment, trobareu [aquíla normativa reguladora de l’aparcament. És important que us la llegiu per estar informats del funcionament i les normes d’ús.

NOTA: en cas de no tenir interès en matricular-se, agrairíem un correu de “renúncia”.

 


APARTAT DE DOCUMENTACIÓ:

ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus,
amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Salt
Carrer Francesc Macià, 65. 17190 Salt (Girona)
T. 972 405 130 - F. 972 400 781
info@euses.cat
© 2023 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!
Open chat
Vols més informació?