UDG

Campus de Salt

UDG UDG

Campus de Salt

Màster en Raonament Clínic en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica

El màster

En els darrers anys la fisioteràpia ha fet un pas evolutiu de gran magnitud, passant de ser una pràctica clínica que es limitava únicament a executar peticions d’altres professionals a convertir-se en una disciplina amb criteri propi basat en l’evidència. Això ha comportat un gran desenvolupament de la professió i fa que sigui imprescindible que el fisioterapeuta tingui una base sòlida en el Raonament Clínic abans, durant i després d’aplicar qualsevol tècnica de tractament.

L’habilitat en la presa de decisions es construeix gràcies al procés cognitiu que permet avaluar i gestionar els problemes clínics d’un pacient, establir relacions causals i lògiques necessàries entre ells a través del reconeixement de patrons i extreure’n conclusions. És el que es coneix com a “raonament clínic”.

La correcta integració dels diferents aspectes que formen el raonament clínic en fisioteràpia donaran lloc a una pràctica clínica eficient i es traduirà en una millora de la qualitat assistencial.

Raons per cursar el Màster:

• El Màster dota al fisioterapeuta de l’alt grau de coneixement en raonament clínic que precisa la pràctica de la fisioteràpia actual.
• Capacita l’estudiant per fer una detallada valoració del pacient des del punt de vista analític, global, funcional i biomecànic, possibilitant un correcte abordatge fisioterapèutic.
• Forma el professional en la interpretació i integració dels resultats obtinguts durant l’exploració i valoració del pacient, permetent una correcta elecció de l’estratègia terapèutica.

Descarrega’t el tríptic.

Objectius

Generals

• Dotar el fisioterapeuta de les capacitats necessàries per poder aplicar correctament el raonament clínic en l’abordatge d’un pacient amb afeccions neuromusculesquelètiques.

Específics

• Mostrar les eines del coneixement teòric i pràctic per poder desenvolupar el procés de valoració d’un pacient amb afeccions neuromusculesquelètiques.
• Instruir el fisioterapeuta en la detecció i identificació de situacions de risc durant el procés de valoració del pacient.
• Formar el fisioterapeuta en la realització d’estudis biomecànics i funcionals i integrar els coneixements adquirits dins la seva pràctica clínica.
• Incorporar l’ecografia i la interpretació de les proves d’imatge dins del raonament clínic com una eina pel fisioterapeuta en la valoració i el seguiment de lesions de les estructures neuromusculesquelètiques.
• Dotar al fisioterapeuta d’excel·lència en la capacitat d’entendre, valorar i controlar el procés d’avaluació i disseny de tractament d’un pacient amb lesions neuromusculesquelètiques.

Metodologia docent

• Formació semipresencial, amb 180 hores presencials.
• Cada assignatura consta d’una part teòrica i una de pràctica.
• La part teòrica contempla exposicions magistrals i continguts online.
• La metodologia docent de la part pràctica variarà en funció de la temàtica dels continguts a desenvolupar. Adoptant el rol de “fisioterapeuta-pacient” es posaran en pràctica valoracions biomecàniques i funcionals, s’efectuaran ecografies i es realitzaran les maniobres d’exploració i valoració ensinistrades.
• En els mòduls d’anatomia es realitzaran estudis sobre cadàver.
• Al llarg del curs es treballarà individualment i en grup, de manera presencial i no presencial, mitjançant la realització d’exercicis pràctics, anàlisi de casos clínics i la lectura crítica d’articles.
• Paral·lelament es desenvoluparà un treball de final de Màster que servirà per integrar de forma pràctica els continguts relacionats amb el raonament clínic en fisioteràpia.

Pla d'estudis

Raonament clínic en fisioteràpia:
Fonaments del raonament clínic. Creació i maneig de la història clínica en fisioteràpia. Actualització i revisió de l’evidència científica dels mitjans de valoració en fisioteràpia. Estratègies de raonament clínic.

Estudis de dissecció anatòmica aplicats a la fisioteràpia:
Prospecció en cadàver de les estructures anatòmiques del cos humà. Aprofundiment en l’estudi analític de l’extremitat superior, inferior, raquis i tronc, ATM i sistema visceral. Integració de l’estudi anatòmic dins del raonament clínic en fisioteràpia.

Valoració analítica neuromusculesquelètica i aproximació a l’abordatge terapèutic: Valoració analítica osteo-articular, miofascial i del sistema nerviós perifèric dels diferents segments corporals i integració de les troballes amb les afeccions pròpies del sistema neuromusculosquelètic. Proposta d’estratègies de tractament.

Valoració global neuromusculesquelètica i aproximació a l’abordatge terapèutic:
Valoració global de la postura. Anàlisi transversal de la relació entre les alteracions postura Is i les afeccions del raquis i extremitats. Proposta d’estratègies de tractament.

Estudis biomecànics, ortopodològics i de la postura:
Valoració biomecànica de la marxa i de la carrera. Anàlisi biomecànic d’altres gestos funcionals.

Estudi per a la imatge de les estructures neuromusculesquelètiques:
Estudi de les diferents àrees anatòmiques de l’aparell locomotor mitjançant RX, TAC, RMN i ecografia. Sistemàtica de l’estudi per la imatge. Interpretació de troballes i integració dins del raonament clínic en fisioteràpia.

Integració de les disfuncions viscerals en les afeccions neuromusculesquelètiques:
Estudi i valoració de les disfuncions viscerals i la seva repercussió en les afeccions neuromusculesquelètiques. Interpretació i integració de les troballes obtingudes en l’exploració del sistema visceral dins del procés de raonament clínic en fisioteràpia. Aproximació a l’abordatge terapèutic.

Fonaments bàsics de la recerca en fisioteràpia:
Marc contextual de la recerca en fisioteràpia. Principals enfocaments metodològics de la investigació. El problema de la investigació. Estudi de les principals fonts d’informació.

Sistema d’avaluació:

• Exercicis i qüestionaris (presencials i/o online) de les diferents assignatures.
• Treball de final de Màster.

 

*Es requereix una assistència minima al 80% de les sessions presencials.

Direcció i coordinació

Pere lglesias
Fisioterapeuta. Màster d’aprofundiment en la dissecció anatòmica i estudis avançats del cos humà. Coordinador de la formació de postgrau de Fisioteràpia i CAFE d’EUSES. Professor d’EUSES-UdG.

Professorat

Maria Caridad Bagur:
Llicenciada i doctora en CAFE. Fisioterapeuta. Professora de la UIC.

Raúl Beltrán:
Fisioterapeuta. Màster d’aprofundiment en la dissecció anatòmica i estudis avançats del cos humà. Osteòpata D.O. Docent a la ECO de Barcelona i Santiago de Compostela.

Aida Cadellans:
Fisioterapeuta. Màster en investigació translacional en Fisioteràpia. Professora de la UIC.

Anna Carrera:
Doctora en Medicina. Professora titular d’Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina de la UdG.

Rafel Donat:
Fisioterapeuta. Màster en tecnologia educativa. Doctor en tecnologia educativa e-learnig i gestió del coneixement. Professor de la UVic-UCC, UIC i EUSES-UdG.

Carles Escalona:
Fisioterapeuta, llicenciat en CAFE i podòleg. Doctor en atenció primària. Professor de la UIC i d’EUSES-UdG.

Montserrat Girabent:
Llicenciada en Matemàtiques i doctora en Estadística. Professora de la UIC.

Francesc X. Guilayn:
Fisioterapeuta. Professor associat d’anatomia biomecànica a la Facultat de Medicina de la UdG.

Leandro Gutman:
Llicenciat en Kinesiologia i Fisiatria. Especialista en tractament de l’ATM.

Pere lglesias:
Fisioterapeuta. Màster d’aprofundiment en la dissecció anatòmica i estudis avançats del cos humà. Coordinador de la formació de postgrau de Fisioteràpia i CAFE d’EUSES. Professor d’EUSES-UdG.

Daniel Marcos:
Fisioterapeuta. Màster en salut i esport, en l’especialitat de rehabilitació readaptació. Professor d’EUSES-UdG.

Salvador Pedraza:
Doctor en Medicina, especialista en radiologia i neuroradiologia. Director del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Director de publicacions de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). Professor d’EUSES-UdG.

Anna Prats:
Llicenciada i doctora en Biologia. Coordinadora de recerca d’EUSES-UdG. Professora d’EUSES-UdG.

Miquel Puig:
Fisioterapeuta. Màster en investigació traslacional en fisioteràpia. Professor d’EUSES-UdG.

lnés Ramírez:
Doctora en Fisioteràpia i psicòloga. Professora d’EUSES-UB i de FCS Blanquerna-URL. Codirectora de RAP Barcelona. Coordinadora de la Unitat de Rehabilitació del sòl pelvià de l’Institut Mèdic Tecnològic.

José Ramírez:
Fisioterapeuta. Màster en fisioteràpia i evidència científica. Professor de la UIC. Cofundador i president de la Asociación Mezierista Iberoamericana de Fisioterapia. Representació a Espanya i lberoamèrica del mètode Mézières per la Association Mézièriste lnternationale de Kinésithérapie.

Francisco Reina:
Doctor en Medicina. Professor titular d’Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina de la UdG.

Juan Ramon Revilla:
Fisioterapeuta. Màster en fisioteràpia i evidència científica. Professor de la UIC. Cofundador i president de la Asociación Mezierista Iberoamericana de Fisioterapia. Representació a Espanya i lberoamèrica del mètode Mézières per la Association Mézièriste lnternationale de Kinésithérapie.

Xavier Sala:
Fisioterapeuta. Màster en prevenció de riscos laborals. Professor de la UVic-UCC. Especialista en dolor miofascial i formador de l’equip de Seminarios Travell&Simons.

Requisits d'accés

Titulació en Fisioteràpia.

Preu

Preu: 4.850€
10% de descompte als membres d’EUSES Alumni
30% de descompte als fisioterapeutes del centres de pràctiques vinculats a EUSES (màxim 10 places)

Data i hora

Calendari i horari de les sessions presencials:

Sessions a EUSES:
19-20 d’octubre, 16-17 de novembre, 14-15 de desembre de 2019 i 18-19 de gener i 1-2 i 15-16 de febrer, 14-15 de març, 18-19 d’abril, 16-17 de maig, 13-14 de juny de 2020.

Horari: Dissabtes de 09:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:30h i diumenges de 09:00 a 15:00h.

Seminaris de dissecció a la Facultat de Medicina de la UdG:
9 de novembre i 7 de desembre de 2019 i 11 de gener i 25 d’abril de 2020.

Horari: Dissabtes de 09:00 a 14:00h.

Inscripcions

Les inscripcions encara no estan obertes.

Si t’interessa conèixer quan s’obriran, envia’ns un correu a través del formulari que trobaràs al web.

Per a informació tècnica, contacta amb: Sr. Pere Iglesias: piglesias@euses.cat

 

FITXA TÈCNICA Nom de l'estudi | Màster en Raonament Clínic en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica
Branca de coneixement | Ciències de la Salut
Durada | 1 any
ECTS | 60 / 225 hores presencials
Títol a què dona dret | Màster en Raonament Clínic en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica per la Universitat de Girona
Idioma | Català, castellà i anglès
Vols més informació?

Vull rebre comunicacions informatives

ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus, amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Salt
Carrer Francesc Macià, 65. 17190 Salt (Girona)
T. 972 405 130 - F. 972 400 781
info@euses.cat
© 2019 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili