UDG

Campus de Salt

UDG UDG

Campus de Salt

Curs d’Anatomia Funcional Aplicada a la Pràctica de la Fisioteràpia

Presentació

L’abordatge fisioterapèutic de les patologies de l’aparell locomotor exigeix un coneixement profund i exhaustiu de la seva anatomia, tant de l’estructura òssia com dels elements múscul-lligamentosos i vàsculo-nerviosos que l’integren. Accions sobre el pacient com la localització i identificació d’estructures, la realització i interpretació de maniobres exploratòries o l’anàlisi funcional de l’aparell motor són habilitats essencials que requereixen d’una base molt sòlida en el coneixement de l’anatomia topogràfica i funcional. El Laboratori d’Anatomia és l’entorn ideal per aprofundir en el coneixement i millorar en la comprensió d’aquests aspectes transcendentals en el treball del fisioterapeuta, al mateix temps que ens aporta una oportunitat única per a desenvolupar i/o millorar habilitats pràctiques basades en el coneixement anatòmic real.

Descarrega’t el díptic.

Metodologia

En el taller de dissecció els alumnes tindran la possibilitat de treballar directament amb preparacions anatòmiques reals orientades als objectius d’aprenentatge de l’activitat. En grups reduïts, cadascun dels alumnes treballarà de manera pràctica l’abordatge de l’anatomia de la regió, tant des del punt de vista topogràfic com funcional. Els alumnes disposaran a cadascuna de les estacions de treball de guions orientadors pel treball individual i en grup.

Objectius

General

Proporcionar al fisioterapeuta eines per a aprofundir en el coneixement de l’anatomia topogràfica i funcional de l’aparell locomotor.

Específics

 • Visualitzar i reconèixer les estructures anatòmiques osteo-lligamentoses dels diferents segments funcionals.
 • Visualitzar i reconèixer topogràficament els diferents músculs que formen part de l’aparell motor del tronc i extremitats.
 • Analitzar el paper funcional d’aquesta musculatura en relació a la seva disposició topogràfica.
 • Identificar les principals relacions vàsculonervioses en els seus segments topogràfics.
 • Establir correlacions entre la preparació anatòmica i determinades tècniques de diagnòstic per imatge.
 • Integrar els coneixements anatòmics dins del raonament clínic en fisioteràpia.

Contingut

Seminari I

Estudi del tronc: raquis i regions cervical, toràcica i abdominopelviana.

 • Constitució anatòmica de la columna vertebral en les seves regions topogràfiques.
 • Estudi del disc intervertebral i les seves relacions anatòmiques amb el forat de conjunció i els nervis espinals.
 • Articulacions interaposifàries i la seva anatomia.
 • Estabilitzadors passius de la columna vertebral.
 • Organització muscular de l’aparell motor de la columna vertebral. Identificació topogràfica.
 • Direccionalitat, accions i sinergismes musculars. Fàscia toracolumbar.
 • Constitució anatòmica osteo-lligamentosa de la caixa toràcica. Constitució anatòmica osteo-lligamentosa de la cintura pelviana.
 • Organització muscular de l’aparell motor del tòrax, paret abdominal i regió del coll. Múscul diafragma.
 • Correlacions entre l’anatomia i determinades tècniques de diagnòstic per imatge.
 • Raonament clínic i aplicacions de tècniques de fisioteràpia en preparacions anatòmiques reals del raquis i tronc.

Seminari II

Estudi de l’extremitat superior

 • Constitució anatòmica de l’extremitat superior en els seus diferents segments funcionals.
 • Estudi sistemàtic de la cintura escapular i les unitats articulars del colze, canell i mà: constitució anatòmica osteo-lligamentosa.
 • Anàlisi funcional deductiu dels elements estabilitzadors passius dels diferents segments articulars de l’extremitat superior.
 • Organització muscular de l’aparell motor de l’extremitat superior. Identificació topogràfica. Direccionalitat, accions i sinergismes musculars.
 • Sistema vascular de l’extremitat superior.
 • Innervació motora i sensitiva de l’extremitat superior.
 • Correlacions entre l’anatomia de l’extremitat superior i determinades tècniques de diagnòstic per imatge.
 • Raonament clínic i aplicacions de tècniques de fisioteràpia en preparacions anatòmiques reals de l’extremitat superior.

Seminari III

Estudi de l’extremitat interior

 • Constitució anatòmica de l’extremitat inferior en els seus diferents segments funcionals.
 • Estudi sistemàtic de les unitats articulars del maluc, genoll, turmell i peu: constitució anatòmica osteo-lligamentosa.
 • Anàlisi funcional deductiu dels elements estabilitzadors passius dels diferents segments articulars de l’extremitat inferior.
 • Organització muscular de l’aparell motor de l’extremitat inferior. Identificació topogràfica. Direccionalitat, accions i sinergismes musculars.
 • Sistema vascular de l’extremitat inferior. Innervació motora i sensitiva de l’extremitat inferior.
 • Correlacions entre l’anatomia de l’extremitat inferior i determinades tècniques de diagnòstic per imatge.
 • Raonament clínic i aplicacions de tècniques de fisioteràpia en preparacions anatòmiques reals de l’extremitat inferior.

Professorat

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Dra. Anna Carrera Burgaya

Professora Titular d’Anatomia i Embriologia humana al Departament de Ciències Mèdiques (Facultat de Medicina) de la Universitat de Girona (UdG). Membre del Grup de Recerca en Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència de la UdG. En recerca destaquen els seus treballs en el camp del sistema nerviós perifèric, l’aparell locomotor i el sistema vascular.

Dr. Francisco Reina de la Torre

Professor Titular d’Anatomia i Embriologia humana al Departament de Ciències Mèdiques (Facultat de Medicina) de la Universitat de Girona (UdG). Membre del Grup de Recerca en Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència de la UdG. Destaquen en recerca els seus treballs en l’aparell locomotor i la vascularització del sistema nerviós central.

Sr. Pere Iglesias Chamorro

Diplomat i Graduat en Fisioteràpia. Professor del Grau en Fisioteràpia a EUSES (Escola de la Salut i l’Esport) adscrita a la Universitat de Girona (UdG). Màster d’aprofundiment en la dissecció anatòmica i estudis avançats del cos humà per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona (UB).

Inscripcions

Ingrés al compte ES25-2100-0270-4502-00261680.

Cal indicar nom i cognoms, i “inscripció Curs d’Anatomia Funcional aplicat a la pràctica de la Fisioteràpia”.

Enviar el formulari d’inscripció i el justificant del pagament a: tfernandez@euses.cat – Tel. 972 405 130

Informació tècnica: Sr. Pere Iglesias: piglesias@euses.cat

Inscripcions: Sra. Teresa Fernández: tfernandez@euses.cat

 

Inscriu-te!

Nom

Cognoms

DNI

Adreça

Codi postal

Localitat

Província

Correu electrònic

Telèfon

Empresa Centre de Pràctiques

Tipus d'alumnat:

Estudis:

Vull realitzar:
Curs sencerSeminari 27 d'abrilSeminari 4 de maigSeminari 11 de maig


Vos. accepta el tractament de les seves dades personals de conformitat amb la nostra Política de Privadesa
Vull rebre comunicacions informatives

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA, ADMISSIÓ I ANUL·LACIÓ DE PLACES.
La reserva de plaça es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció.
Per tal d’optar a la reserva de plaça en una activitat de Formació Continuada organitzada per EUSES, l’interessat/ada ha de complimentar el formulari disposat per aquest efecte a la pàgina web i, juntament a l’enviament de la documentació demandada, enviar-lo al departament de Secretaria Acadèmica.
La inscripció a l’activitat formativa queda supeditada al pagament de la matrícula corresponent, que ha de realitzar-se mitjançant trasnferència bancària al número de compte indicat en el formulari d’inscripció durant els 5 dies hàbils posteriors a la sol·licitud de la reserva de la plaça. En cas contrari, EUSES considerarà que es renuncia a la plaça sol·licitada i que pot oferir-la a una altra persona interessada.
En el cas de suspensió d’una activitat formativa per part d’EUSES (falta del nombre mínim d’inscripcions, problemes extraordinaris de logística, situacions alienes a l’Escola, etc) EUSES retornarà el 100% de l’import de la matrícula.
En el supòsit que una persona renunciï a la seva reserva de plaça un cop ja hagi pagat la matrícula corresponent:
-Si la renúncia es fa amb anterioritat als 15 dies previs a l’inici del curs i la plaça pot ser coberta per una altra persona, EUSES abonarà el 80% de l’import de la matrícula, destinant el 20% restant a despeses de gestió.
-Si la renúncia es fa amb posterioritat als 15 dies previs a l’inici del curs, o la plaça no pot ser coberta per una altra persona, EUSES no retornarà l’import de la matrícula.
-En cap cas hi haurà reemborsament de cap import un cop l’activitat formativa estigui iniciada.
La sol·licitud de reserva de plaça implica que l’interesat/ada accepta la normativa de condicions generals.
CONSENTIMENT INFORMAT RELACIONAT AMB L’APLICACIÓ DE MANIOBRES PRÀCTIQUES
La sol·licitud de reserva de plaça implica que la persona interessada declara estar al cas de que en el transcurs del curs es puguin realitzar maniobres tècniques pràctiques sobre la seva persona, pel que es compromet a informar, en el moment de fer la inscripció per escrit al departament de Secretaria d’EUSES, de les possibles contraindicacions que pugui presentar, així com a assumir els possibles efectes secundaris que li poguessin comportar.
CONSENTIMENT INFORMAT DE L’ÚS D’IMATGES
La persona inscrita accepta que durant la realització del curs es puguin prendre fotografies i que EUSES les podrà difondre en els seus mitjans de comunicació propis. En el cas de no voler que la seva imatge sigui captada caldrà que ho notifiqui en el moment de fer la inscripció i per escrit al departament de Secretaria d’EUSES.
AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades, EUSES informa que les dades personals facilitades en el present formulari seran incorporades en un fitxer i seran tractades de manera automatitzada. El remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer que tindrà com a finalitat servir de suport d’informació a la gestió administrativa, comercial i comptable de l’empresa. Si ho desitja, pot dirigir-se a EUSES, domiciliada al carrer Francesc Macià, 65 17190 SALT, per tal d’exercir els drets d’accés, oposició i cancel·lació.

 

FITXA TÈCNICA Nom de l'estudi | Curs d'Anatomia Funcional Aplicada a la Pràctica de la Fisioteràpia
Branca de coneixement | Fisioteràpia
Durada | 15 hores lectives
Títol a què dona dret | Certificat d’assistència. No hi ha avaluació específica però caldrà acreditar una assistència presencial al 80% de les hores del curs.
Lloc de realització | Laboratori d’Anatomia de la Facultat de Medicina de la UdG
Vols més informació?

Accepto l’enviament de comunicacions informatives

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable ESCOLA SALUT I ESPORT, S.L. +info
Finalitats
 • Gestió de les peticions realitzades a través del web.
 • Elaboracions de perfils i enviament de comunicacions informatives. +info
Drets Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se, així com altres drets, com s’explica en la “Informació Addicional”. +info
Informació
Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el revers d’aquesta clàusula. +info
ELS NOSTRES CAMPUS
Fes un recorregut a través dels nostres Campus, amb la millor formació especialitzada i continuada en la salut i l'esport.
EUSES
Campus de Salt
Carrer Francesc Macià, 65. 17190 Salt (Girona)
T. 972 405 130 - F. 972 400 781
info@euses.cat
© 2019 ® Euses Escola Universitària de la Salut i l´Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona i a la Universitat Rovira i Virgili